วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1. ชื่อหน่วยงานสถานที่ตั้ง

สืรด้กน่เพ้


หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งอยู่ที่.................หมู่............ตำบล...............อำเภอ.................จังหวัด...............(ใส่รูปภาพประกอบ)

2. ปรัชญาวิสัยทัศน์

ปรัชญา......................................................................

วิสัยทัศน์....................................................................

3.อำนาจหน้าที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. .................................................................
2. .................................................................
3. ..................................................................
4. .................................................................
5. .................................................................

4.จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบไปด้วย
1. นาย..........................ตำแหน่ง......................
2. นาย..........................ตำแหน่ง......................
3. นาย..........................ตำแหน่ง.....................
4. นาง...........................ตำแหน่ง........................
5. นาง...........................ตำแหน่ง........................

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เว็บบล็อก

วันนี้ในการเรียนผมก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจ ในตัวเวปบล็อกเท่าไร นัดมาตั้งแต่เช้า กว่าจะได้อบรมก็ช้า เข้ามาเรียนก็เครื่องเสียบ้างเนตใช้ใช้ไม่ได้บ้าง ปล่อยกินข้าวก็ช้า กับข้าวก็ไม่อร่อย แต่พอมาอบรมช่วงบายก็รู้สึกว่าดีขึ้น หลังจากเปลี่ยนห้องก็มีเครื่องที่ใช่งานได้ บรรยากาศค่อนข้างดี ก็เป็สิ่งดีๆครั้งหนึ่ง ที่ช่วงชีวิตหนึ่ง ที่ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ สิ่งที่ชาวโลกเขาได้พัฒนา การสื่อสารที่มีความทันสมัยเจริญก้าวหน้า