วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

3.อำนาจหน้าที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. .................................................................
2. .................................................................
3. ..................................................................
4. .................................................................
5. .................................................................

ไม่มีความคิดเห็น: